Forward: Magandang Kwento

Magandang kwento . . . totoo at tumatalab . .

Isang bagong-saltang kaluluwa ang umakyat sa langit ang ngayon ay
nakaharap kay San Pedro. Namasyal silang dalawa sa langit. Magkahawak-kamay
silang naglakad-lakad sa isang malaking silid doon na puno ng mga anghel.

Huminto si San Pedro sa harap ng isang lupon ng mga anghel at  nagsalita,
"Ito ang silid-tanggapan. Sa silid na ito, tinatanggap lahat ng mga kahilingan sa panalangin."

Pinagmasdan ito ng kaluluwa, at nakita nitong abala ang lahat sa pag-uugnay-ugnay ng mga kahilingan na nakasulat sa bunton ng mga papel  na galing sa buong mundo.

Nagpatuloy s ilang maglakad hanggang madaanan nila ang pangalawang lupon
ng mga anghel. Ang wika ni San Pedro sa kaluluwa, "Ito naman ang  'Packaging at
Delivery Section'. Dito, ang biyaya at mga pagpapala na hiniling ng mga  tao
ay binabalot at dini-deliver sa mga tao na humingi noon."

Nakitang muli ng kaluluwa kung gaano ito kaabala. Maraming anghel doon  ang
talagang subsob sa trabaho sa dami ng mga pagpapalang hiniling at dini-deliver araw-araw sa lupa.

Hanggang sa dumako sila sa huling lupon, sa pinakamalayong lupon.  
Huminto ang anghel doon sa isang maliit na lupon. Sa kanyang pagkamangha,  iisang anghel lamang ang nakaupo doon, walang ginagawa.

"Ito ang 'Acknowledgement Section," sabi ni San Pedro. "Bakit tahimik?  Wala ba silang ginagawa rito?"

"Nakakalungkot," sagot ni San  Pedro,"pagkatapos makatanggap ng sagot sa kanilang mga panalangin ang mga tao, kakaunti ang nagbibigay ng pasasalamat."

"Papaano ba magbibigay ng   acknowledgement' ang mga tao sa Diyos?"

"Simple lang.  Sabihin mo lang na "Salamat po Panginoon."

"Ano bang pagpapala ang dapat nilang ipagpasalamat?"

"Kung may pagkain ka sa iyong hapag-kainan, damit na sinusuot, may  bahay na
tinutuluyan at kamang tutulugan, ikaw ay mas mayaman sa 75% sa mundong ito.

"Kung may salapi kang naiipon sa iyong pitaka at may natitira pang pambili
ng pagkain, ikaw ay isa sa 8% na may mga kabuhayan sa mundo.

"Kapag nakuha mo ang mensaheng ito sa iyong computer, bahagi ka ng 1%  sa
mundong ito na may ganyang oportunidad.

"Kapag gumising ka sa umagang ito na walang sakit, mas pinagpala ka sa
milyong tao sa mundong ito na hindi na makagising dahil sa hirap ng  buhay.

"Kung di mo nararanasan ang takot sa gitna ng giyera, ang kalungkutan  sa
loob ng piitan, ang pasakit ng mga pagsubok, at ang pangil ng pagkagutom,
mas malayo ka nang milya-milya sa 700 milyong tao na nabubuhay sa  mundo.

"Kung buhay pa ang iyong mga magulang at nananatiling magkasama sa bisa  ng
kasal, kakaunti lang kayo.

"Kung naititingala mo pa ang iyong ulo nang may ngiti sa iyong mga labi,
hindi ka kasama sa karamihan.  Naiiba ka kaysa sa kanila na puno ng kapighatian at mga kagulumihanan."

Tanong ng kaluluwa, "Kung gano'n, papaano ako magsisimulang
magpasalamat?"

"Kung nababasa mo ang mensaheng ito, nakatanggap ka na naman ng dobleng
pagpapala, dahil may isang nagpadala sa iyo na iniisip na espesyal kang
nilalang, at mas pinagpala ka kaysa sa dalawang bilyong mga tao sa
buong mundo na hindi marunong magbasa . . .

"Pagpalain ang araw mo, bilangin mo ang iyong mga pagpapala, at kung  ibig
mo, pagpalain mo rin ang mga tao sa iyong paligid upang malaman din  nila
kung gaano sila pinagpala ng Panginoon.

ATTN:
 Acknowledgement Department:
 "Salamat po, Panginoon.  Salamat po
sa pagbibigay mo sa akin ng abilidad na ibahagi ang mensaheng ito at sa pagbibigay mo sa akin ng mabubuti at magagandang tao na babahaginan
nito!

"Salamat po." 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s